Eesti Spordiselts Kalev

Uudised

Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises

3.aprillil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Orienteerumisklubiga TON Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises.   AEG ja KOHT: 03.04.2019 Hiiu Staadion, Pidu […]

Loe edasi »
18.02.2019 Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises

Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises

Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises

3.aprillil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Orienteerumisklubiga TON Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises.

 

AEG ja KOHT: 03.04.2019 Hiiu Staadion, Pidu 11, Tallinn

AJAKAVA:

16:30 – 17:30 Saabumine, instrueerimine ja märkevahendite jagamine

18:00 stardi algus

20:00 Autasustamine

VÕISTLUSALA: Eraldistardist valikorienteerumine.

OSALEJAD: Osalevate Ettevõtete töötajad.

VÕISTKONNAD: Võistkonnas on kuni 5 liiget. Võistkonda võivad kuuluda nii naised kui mehed. Naiste ja meeste arv võistkonnas ei ole määratud. Ühel ettevõttel võib olla mitu võistkonda.

VÕISTLUS: 1h kontrollajaga valikorienteerumine. Iga läbitud kontrollpunkti eest saab võistleja 3 plusspunkti. Iga kontrollaega ületava alanud minuti eest saab võistleja 1 miinuspunkti.

STARTIMINE: Osalejad stardivad loositud protokolli alusel võistlusklassi sees 1 minutiliste stardivahedega. Sama võistkonna võistlejaid ei loosita võimalusel järjest startima. Võistleja saab võistluskaardi 1 minut enne starti.

INDIVIDUAALSED TULEMUSED: Võistleja tulemuseks on punktide summa. Võrdsete punktide korral on parem väiksema ajaga võistleja. Arvestust peetakse kahes klassis: Naised ja Mehed.

VÕISTKONDLIKUD TULEMUSED: Võistkonna tulemuseks on 4 parema võistleja kohapunktide summa naiste või meeste arvestusest. Kohapunkte saavad mõlema klassi 50 parimat järgmiselt: 1. koht – 60 punkti, 2. koht – 55 punkti, 3. koht – 51 punkti, 4. koht – 48 punkti, 5. koht – 46 punkti, 6. koht – 45 punkti, ….., 50. koht – 1 punkt.

AUTASUSTATAKSE:

 • Parimat naisvõistlejat
 • Parimat meesvõistlejat
 • 3 parimat ettevõtte võistkonda (4 liiget)

MAASTIK: Hiiu-Nõmme-Mustamäe männimets ja Mustamäe nõlv.

KAART ja RADA: Kaardi mõõtkava on 1:10 000, kõrgusjoonte vahe 2.5 m. Kontrollpunktide paigutus ja raskusaste pakub jõukohase soorituse võimaluse kõigile osalejaile.

MÄRKESÜSTEEM: SportIdent. Osaleda võib oma SI-pulga või korraldajate poolt antavaga.

OLME: Osalejad saavad pesta ja supi-piruka.

REGISTREERIMINE:

Arvuline ülesandmine naiste ja meeste lõikes kuni 01.04.2019 kell 18:00.

Nimeline ülesandmine, koos võimaliku EOL-koodi ja SI-numbriga kuni 03.04.2019 kell 18:00.

OSALUSTASU: 18€ võistleja kohta, tasumine toimub arve alusel.

KORRALDAJAD:

Eesti Spordiselts Kalev ja Orienteerumisklubi TON, Mait Tõnisson: mait.tonisson@ton.ee, tel. 513 8911.

 

JUHEND

 

Avalik konkurss 2021.aasta VI Eestimaa võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Eesti Spordielts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi VI Eestimaa võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks. VI Eestimaa võimlemispidu toimub 4.juulil 2021.a […]

Loe edasi »
14.02.2019 Avalik konkurss 2021.aasta VI Eestimaa võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Avalik konkurss 2021.aasta VI Eestimaa võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Avalik konkurss 2021.aasta VI Eestimaa võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Eesti Spordielts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi VI Eestimaa võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks.

VI Eestimaa võimlemispidu toimub 4.juulil 2021.a Tallinnas, Kalevi Keskstaadionil.

Võimlemispeo kunstilise toimkonna moodustavad pealavastaja, kava autorite ja assistentidega. Võimlemispeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus loomingulise konkurssi tulemusest lähtuvalt kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise VI Eestimaa võimlemispeo ühise loomise eest. VI Eestimaa võimlemispeo korraldamise ja rahastamise eest vastutab Eesti Spordiselts Kalev.

Käesoleva pealavastaja konkursi võitja kinnitab Eesti Spordiseltsi Kalev volikogu hiljemalt  16.september 2019.

 

 

KONKURSI ÜLDTINGIMUSED

1.Avaliku konkursi VI Eestimaa võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliste teostajate leidmiseks (edaspidi konkurss) korraldab Eesti Spordiselts Kalev.

1.2 Konkurss toimub eesti keeles.

1.3 Konkurss algab 14. veebruar 2019.

1.4 Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 02. september 2019.

1.5 Konkursitööd palume saata e-postiga aadressile  lembe@eestikalev.ee, või tuua aadressile Eesti Spordiselts, Mustamäe tee 4, Tallinn. Teemad : IV Eestimaa võimlemispidu  – Eesti Spordiselts Kalev 120, Kalev tuleb koju tagasi , vaba teema.

 

2.  TINGIMUSED KONKURSIL OSALEJALE

2.1 VI Eestimaa võimlemispeo konkursil võib osaleda individuaalselt või meeskonnana, kuhu kuuluvad pealavastaja kandidaat koos kava autoritega. Pealavastaja peab olema võimeline võtma vastutuse ja kohustuse võimlemispeo kunstilise toimkonna juhtimise eest.

2.2. VI Eestimaa võimlemispeo konkursil osalemise eelduseks on pealavastaja kandidaadi erialane kompetents ning staadioni võimlemispeo või tantsupeo loome- ja juhtimisprotsessis osalemise kogemus.

2.3 Konkursil osalemiseks on vajalik pealavastaja kandidaadi kirjalik nõusolek pakutud ideekavandi teostamiseks.

 

3.LÄHTEÜLESANDED VÕIMLEMISPEO IDEEKAVANDILE

3.1 Ideekavand peab lähtuma massvõimlemispidude liikumise olulistest põhiväärtustest, milleks on põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärand ning austav suhtumine kaasinimestesse;

3.2 Konkursile palume esitada VI Eestimaa võimlemispeo ideekavand, mis sisaldab

3.2.1 selgelt sõnastatud kandvat ideed;

3.2.2 nägemust VI Eestimaa võimlemispeol kaasatavatest liikidest, etenduse kestusest;

3.2.2.1 Võimlemispeol osalevad järgmised rühmaliigid: Beebi 1- 3.a. väikelapsed, mudilased, 1.-3. kl vanuserühmad, 4. -6.kl vanuserühmad,7.- 9. kl ja gümnaasium vanuserühmad, mehed, poisid, Idla, daamid, eakad, eliitvõimlejad ja akroalad.

3.2.3 repertuaarinäiteid;

3.2.4 nägemust, kuidas VI Eestimaa võimlemispidu toetab üldist valdkondlikku arengut;

3.2.5 nägemust, kuidas ja millistele arengutele peaks õppeprotsess (seminarid, eelproovid) olema suunatud;

3.2.6 kirjeldust tehniliste vahendite kasutamise võimaluste kohta (ekraanid, kujunduselemendid jne);

3.2.7 nägemust sellest, milliseid ilminguid võimlemispidu ei tohiks sisaldada.

 

4.IDEEKAVANDI HINDAMINE

4.1 ideekavandit hindab kuni 5-liikmeline ekspertkomisjon kuhu kuuluvad vastavalt  võimlemisvaldkonna eksperdid.

4.2 Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad VI Eestimaa võimlemispeo ideekavandite konkursi tingimustele.

4.3 Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on määravaks komisjoni esimehe hääl.

4.4 Esitatud tööde hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

4.4.1 konkursile laekunud ideekavandite loomingulisus, algupärasus, originaalsus ja sobivus käesoleva konkursi kirjeldatud tingimustega;

4.4.2 pakutud ideede kandvus ühiskonnas, lähtumine valdkondlikest eesmärkidest ning sobivus lavastamiseks.

 

5.KONKURSSIDE TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE JA TEOSTAMINE

5.1 Konkursside tulemusel avalikustatakse ainult võidutööd.

5.2 Konkursi võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 16. 09. 2019.

5.3 Võitnud ideekavandi kunstilise teostajaga sõlmitakse  loominguline stipendiumileping ajavahemikuks 2019-2021;

5.4 Võitnud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad õigused lähevad üle Eesti Spordiseltsile Kalev alates konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Autoritasu sisaldub konkursi tulemusel sõlmitavas litsentsilepingus.

 

TELLIJA:

MTÜ Eesti Spordiselts Kalev

Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn

 

LISAINFO:

Lembe Laas

võimlemise projektijuht

Eesti Spordiselts Kalev

E-kiri: lembe@eestikalev.ee

Tel +372 6154 277

XX Tallinna Võimlemispeo “Maailma aeg” KOSTÜÜMIDE TELLIMINE ON ALANUD!

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 2.juunil 2019.a. Pirita Spordikeskuses XX Tallinna  Võimlemispeo „Maailma aeg“, mille pealavastaja on Tea Kõrs. Võimlemispeo eesmärgiks […]

Loe edasi »
20.01.2019 XX Tallinna Võimlemispeo “Maailma aeg” KOSTÜÜMIDE TELLIMINE ON ALANUD!

XX Tallinna Võimlemispeo “Maailma aeg” KOSTÜÜMIDE TELLIMINE ON ALANUD!

XX Tallinna Võimlemispeo “Maailma aeg” KOSTÜÜMIDE TELLIMINE ON ALANUD!

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 2.juunil 2019.a. Pirita Spordikeskuses XX Tallinna  Võimlemispeo „Maailma aeg“, mille pealavastaja on Tea Kõrs.

Võimlemispeo eesmärgiks on tähistada lastekaitsepäeva ning propageerida võimlemist laste ja noorte hulgas. Hea meel on tõdeda, et Tallinna võimlemispeost osavõtvate lasteaedade arv on igal aastal kasvanud. Kahjuks ei suuda Pirita Spordikeskus mahutada kõiki võimlemishuvilisi ja valiku tegemisel on määravaks registreerumise järjekord.

NB! Võimlemispeo osalustasu 5 EUR võimleja/ tantsija.

Registreerimisleht peole

 

KOSTÜÜMID

Tallinna_Võimlemispidu_2019_kostüümide_hinnakiri

 

BEEBID ja VÄIKELAPSED

(kavaautor Solvi Kruus)

Tellimisleht_beebid_väikelapsed

 

MUDILASED (4-6.aastased)

(kavaautor Kadi Saks)

Tellimisleht_Mudilased

 

1-4.KLASS (7-11.aastased)

(kavaautor Janne Ristimets)

Tellimisleht_1-4.klass

 

5-9.KLASS (12-16.aastased)

(kavaautor Liisa Laine)

Tellimisleht_5-9.klass

 

9-12.KLASS/TUDENGID

(kavaautor Tea Kõrs)

Tellimisleht_9-12.klass_tudengid

 

MEHED/ POISID

(kavaautor Piret Torm-Kriis)

Tellimisleht_poisid_mehed

 

IDLA

(kavaautor Eveli Makko)

Tellimisleht_Idla

 

 Pildid: Hege Runnel

 

Kavade õpetamise seminar toimub Põhja Spordihoones (Uus-Maleva 10)

pühapäeval, 27.jaanuaril 2019

AJAKAVA

NB! Võimlemispeole tulevad  2019 tantsupeo võimlemiskavad –„Rukkirääk“ „Must madu“ ja „Rabahaldjad“. Neid seminaril ei õpetata ja juhendajad saavad otse registreerida peole.

Tähelepanu lasteaiad! Sel korral on laste arv kavas 12, 24, 36 jne. 

 

Seminaril osalemisetasu 17 EUR sisaldab CD, DVD ja kavade kirjelduste maksumust.

Registreerimisleht seminarile

 

Võimalus on tasuda ülekandega või küsida eelnevalt arve seminari osalemise kohta.

Tasumine MTÜ Eesti Spordiselts Kalev SWEDPANK EE252200221001173980  märgusõna “XX Tallinna võimlemispeo seminar“ või kohapeal sularahas. Kohapeal me arveid ei väljasta!

NB!  S a a l i d e s   k a s u t a   a i n u l t   v a h e t u s j a l a t s e i d !

 

TRANSPORT:

Põhja Spordihoonesse saab :

Bussiga 72– Sirbi peatus või

Bussiga 33 – Maleva  peatus ja sealt 1 peatus trammiga edasi.

Trammiga 1 /Kadriorg- Kopli/  ja 2 /Suur-Paala – Kopli/

Parkimine Uus-Maleva 10  juures tasuta, parkimiskohtade arv piiratud.

 

Tere tulemast võimlemispeole juunis ja seminarile jaanuaris!

 

Lembe Laas                                                   Tea Kõrs
Võimlemise projektijuht                               Võimlemispeo pealavastaja
lembe@eestikalev.ee

tel. 5343 7268;  615 4277

 

Kalev firmaspordi meistrivõistlused males Äripäev auhindadele – TULEMUSED!

Eesti Spordiselts Kalev korraldas 24.jaanuaril 2019 Kalev firmaspordi meistrivõistlused males Äripäeva auhindadele. Turniir toimus Paul Kerese Malemajas ja selle võistlusega […]

Loe edasi »
17.01.2019 Kalev firmaspordi meistrivõistlused males Äripäev auhindadele – TULEMUSED!

Kalev firmaspordi meistrivõistlused males Äripäev auhindadele – TULEMUSED!

Kalev firmaspordi meistrivõistlused males Äripäev auhindadele – TULEMUSED!

Eesti Spordiselts Kalev korraldas 24.jaanuaril 2019 Kalev firmaspordi meistrivõistlused males Äripäeva auhindadele. Turniir toimus Paul Kerese Malemajas ja selle võistlusega tähistati Kalevi auliikme, rahvusvahelise suurmeistri Paul Kerese 103. sünniaastapäeva.

Võistlustel osales 58 maletajat 16 firmast. Arvestust peeti nii individuaalselt kui ka võistkondlikult.

Individuaal arvestuses saavutas esikoha Kaimar Puusepp 6 p.(Raxoest OÜ), teise koha sama tulemusega Ivan Moltšanov (ABB Spordiklubi), kuid madalamate lisanäitajatega. Kolmanda koha saavutas Kirill Makin 5,5 p. (Norma SK).

Naiste arvestused saavutasid kaksikvõidu Bret Metsküla ja Liivi Kedelauk 3 p. Äripäevast ning neile järgnes Ene Lääne (Helmes) 2,5 p.

Võistkondlikult oli parim Eesti Energia võistkond 183,5 p. kooseisus Roman Abramov, Sergei Novikov, Georgi Pitsevitš, Einar Vaino ja Karmazin Oleg.

Teise koha saavutas ABB Spordiklubi võistkond 172,5 p. kooseisus Ivan Moltšanov, Dimitri Gomon, Igor Pantšenko, Taavi Kalvik ja Jevgeni Denissov.

Eesti Pank saavutas kolmanda koha 96 p, kusjuures võistkond oli kolmeliikmeline (võistkonna arvestuses selgitati tulemus välja 5 parima võistleja poolt saavutatud punktide summast) – Metsalu Mart, Jürgenson Väino ja Vainre Innar.

Tulemused_individuaalne

Tulemused_võistkondlik

Turniirile registreerunute nimekirjad, paarid ja tulemused ning edetabelid on leitavad lehelt – http://chess-results.com/tnr409346.aspx?lan=1.

 


Võistluse korraldajaks on Eesti Spordiselts Kalev. Võistlusega tähistatakse Kalevi auliikme rahvusvahelise suurmeistri Paul Kerese 103. sünniaastapäeva. Võistluse eesmärgiks on välja selgitada parimad firmasportlastest maletajad ja võistkonnad.

 

 1. Aeg ja koht

Turniir viiakse läbi  24. 01.2019.a. kell 16:00-21:00 Paul Kerese Malemaja II korrusel (Vene tn. 29, Tallinn) alloleva ajakava järgi:

 

Ajakava:

16:00-16:45 Registreerimine

16:50 Turniiri avamine.

17:00-17.30  I voor

17:30-18.00  II voor

18:00-18.30  III voor

18:30-19.00  IV voor

19:00-19.30  V voor

19:30-20.00  VI voor

20:00-20.30  VII voor

20:45-21.00   Autasustamine

 

 1. Eelregistreerimine ja osavõtjad

Osavõtusoovist teatada hiljemalt 17.jaanuariks 2019 e-kirjaga aadressile firmasport@eestikalev.ee.

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel ettevõtte poolt eelregistreerunud maletajatel, kes omavad   lähetava ettevõttega kehtivat töölepingut.

 

Võistlusklassid

Naised, mehed, firmade võistkonnad (võistkonna arvestusse lähevad 5-e parima osaleja punktisumma vt. p.4.1).

Mehed ja naised mängivad samas turniiris ja võivad kohtuda ka omavahel, kuid võistlusklassid on erinevad. Ka sama ettevõtte võistlejad võivad kohtuda omavahel.

 

 1. Turniiri korraldus

Turniir viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Mängitakse kiirmalet FIDE reeglite järgi, 7 vooru  mõtlemisajaga 1o minutit +3 lisasekundit igal käigul kummalegi maletajale partii lõpuni.

 

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Parima ettevõtte tulemus selgub 5 parima võistleja kohapunktide summas.

4.1. Parimad võistkonnad selgitatakse välja 5 parima võistleja poolt saavutatud punktide summast järgmise punktitabeli järgi:

 1. 50 punkti
 2. 47 punkti
 3. 45 punkti
 4. 44 punkti
 5. 43 punkti

 1. 2 punkti
 2. 1 punkt
 3. 1 punkt

Võrdsete tulemuste korral p.4.2. kriteeriume ei arvestata, kohapunktid jagatakse.

Näide: I koht 6p. (individuaalne tulemus) => võistkonnale 50 p

II-V koht 5p. s.t. 4 mängijat kogusid 5 p => arvutatakse II-V koha vastavate punktide aritmeetiline keskmine ja need neli  mängijat toovad võistkonnale  (47+45+44+43)/4=179/4=44,75 p.

 

INDIVIDUAALSE PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Võistleja teenib oma võistlusklassis kohapunktid vastavalt saavutatud tulemusele.

4.2. Individuaal võistlejatele määratakse kohad võrdsete punktide korral järgmiste kriteeriumide järgi:

1) omavaheline kohtumine (kui kohajagajad on omavahel mänginud)

2) voorujärgsete punktide summa

3) Mediaan-Buchholz

4) Buchholz

5) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Loosimiseks ja tehniliseks tööks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

Viimases voorus on kohtunikul õigus teostada paaride valikut lähtudes eriauhindade gruppidest.

 

 1. Majandamine

Osaleda võivad firmade töötajad, kelle firma on eelnevalt registreerunud ja tasunud  osavõtumaksu  18 € võistleja kohta enne 17.01.2019. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja. Korraldajal on õigus teha täiendavaid soodustusi turniiril osalejatele.

 

 1. Autasustamine

Võistluse  parimaid autasustatakse alljärgnevalt:

Naised:

I koht                                                             karikas + medal + meene

II koht                                               medal + meene

III koht                                              medal + meene

 

Mehed:

I koht                                                             karikas + medal +meene

II koht                                               medal +meene

III koht                                              medal +meene

 

Võistkonnad 

I koht                                                             karikas (firmale)

medal +meene (igale võistkonna liikmele)

II koht                                               medal +meene (igale võistkonna liikmele)

III koht                                              medal +meene (igale võistkonna liikmele)

 

 1. Muud

Partii ajal on keelatud kasutada mängusaalis mobiiltelefoni või muud elektroonilist kommunikatsioonivahendit. Seadmed võivad olla mängija juures väljalülitatud või hääletul olekus. Selle reegli rikkumisel kaotab  mängija partii sõltumata seisust. Nimetatud seadmeid võib kasutada vaheaegadel väljaspool mängusaali.

Rakendatakse 2018.a kehtima hakanud uusi FIDE reegleid – http://www.maleliit.ee/

NB! Erisus FIDE reeglitest –  esimene määrustevastane käik toob kaasa hoiatuse, teine kaotuse.  Määrustevastase käigu tegija vastasele lisatakse mõtlemisaega 2 minutit, kui ta kellal on jäänud mõtlemisaega alla 5 minuti.

 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad koostöös kohtunikega.

 

Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist osalejaid teavitades.