Eesti Spordiselts Kalev

Uudised

Avalik konkurss 2020 a. XXI Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi XXI Tallinna võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks. XXI Tallinna võimlemispidu toimub 31.mail […]

Loe edasi »
2.07.2019 Avalik konkurss 2020 a. XXI Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Avalik konkurss 2020 a. XXI Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Avalik konkurss 2020 a. XXI Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi XXI Tallinna võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks.

XXI Tallinna võimlemispidu toimub 31.mail 2020 a. Pirita Spordikeskuses Tallinnas.

Võimlemispeo kunstilise toimkonna moodustavad pealavastaja, kavaautorid ja nende assistendid. Võimlemispeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus loomingulise konkurssi tulemusest lähtuvalt kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise XXI Tallinna võimlemispeo ühise loomise eest. XXI Tallinna võimlemispeo korraldamise ja rahastamise eest vastutab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Võimlemistreenerite Klubiga KATREK. XXI Tallinna võimlemispeol toimub ühepäevane kontsert Pirita Spordikeskuses 31.mail 2020.

Käesoleva konkursi võitja moodustab XXI Tallinna võimlemispeo kunstilise toimkonna, mille liikmete nimekirja kinnitab Eesti Spordiselts Kalev hiljemalt septembris 2019. Kunstilise toimkonna ühisloominguna esitatakse võimlemispeo  repertuaarikava Eesti Spordiseltsi Kalev võimlemistoimkonnale kinnitamiseks hiljemalt 5.september 2019.

 

  1. KONKURSI ÜLDTINGIMUSED

1.1 Avaliku konkursi XXI Tallinna võimlemispeo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliste teostajate leidmiseks (edaspidi konkurss) korraldab Eesti Spordiselts Kalev.

1.2 Konkurss toimub eesti keeles.

1.3 Konkurss algab 2. juulist 2019.

1.4 Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 5. september 2019 kell 12.00 (keskpäeval).

1.5 Konkursitööd palume saata e-postiga aadressile  lembe@eestikalev.ee, teemaks märkida “XXI Tallinna võimlemispidu”, või tuua aadressile Eesti Spordiselts Kalev, Mustamäe tee 4, Tallinn.

1.6 Teema ei ole etteantud.

 

  1. TINGIMUSED KONKURSIL OSALEJALE

2.1  Tallinna võimlemispeo konkursil võib osaleda individuaalselt või meeskonnana, kuhu kuuluvad pealavastaja kandidaat koos kava autoritega. Pealavastaja peab olema võimeline võtma vastutuse ja kohustuse võimlemispeo kunstilise toimkonna juhtimise eest.

2.2. Tallinna võimlemispeo konkursil osalemise eelduseks on pealavastaja kandidaadi erialane kompetents ning üleriigilise võimlemispeo loome- ja juhtimisprotsessis osalemise kogemus.

2.3 Konkursil osalemiseks on vajalik pealavastaja kandidaadi kirjalik nõusolek pakutud ideekavandi teostamiseks.

 

  1. LÄHTEÜLESANDED VÕIMLEMISPEO IDEEKAVANDILE

3.1 Ideekavand peab lähtuma massvõimlemispidude liikumise olulistest põhiväärtustest, milleks on põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärand ning austav suhtumine kaasinimestesse.

3.2 Konkursile palume esitada XXI Tallinna võimlemispeo ideekavand, mis sisaldab:

3.2.1 selgelt sõnastatud kandvat ideed;

3.2.2 nägemust XXI Tallinna võimlemispeol kaasatavatest liikidest ja etenduse kestusest;

3.2.2.1 Võimlemispeol osalevad järgmised rühmaliigid: beebid ja 1-3.aastased väikelapsed, mudilased, 1.-3. klassi vanuserühmad, 4.-6.klassi vanuserühmad,7.-9. klassi ja gümnaasiumi vanuserühmad, C – noorte (gümnaasiumiealiste) segarühmad, gümnaasium), mehed, poisid, Idla, daamid ja eakad.

3.2.3 repertuaari koostamise põhimõtteid ja mahtu;

3.2.4 repertuaarinäiteid;

3.2.5 nägemust, kuidas võimlemispidu toetab üldist valdkondlikku arengut;

3.2.6 nägemust, kuidas ja millistele arengutele peaks õppeprotsess (seminarid, eelproovid) olema suunatud;

3.2.7 kirjeldust tehniliste vahendite kasutamise võimaluste kohta (ekraanid, kujunduselemendid jne);

3.2.8 nägemust sellest, milliseid ilminguid võimlemispidu ei tohiks sisaldada.

 

  1. IDEEKAVANDI HINDAMINE

4.1 Ideekavandit hindab kuni 5-liikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vastavalt  võimlemisvaldkonna eksperdid.

4.2 Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad XXI Tallinna võimlemispeo ideekavandite konkursi tingimustele.

4.3 Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on määravaks komisjoni esimehe hääl.

4.4 Esitatud tööde hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

4.4.1 konkursile laekunud ideekavandite loomingulisus, algupärasus, originaalsus ja sobivus käesoleva konkursi kirjeldatud tingimustega;

4.4.2 pakutud ideede kandvus ühiskonnas, lähtumine valdkondlikest eesmärkidest ning sobivus lavastamiseks.

 

  1. KONKURSI TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE JA TEOSTAMINE

5.1 Konkursi tulemusel avalikustatakse ainult võidutöö(d).

5.2 Konkursi võitja(te)ga võetakse ühendust hiljemalt 16. septembril 2019. Võitnud ideekavandi kunstilise teostajaga sõlmitakse  loominguline stipendiumileping ajavahemikuks 2019-2020.

5.3 Võitnud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad õigused lähevad üle Eesti Spordiseltsile Kalev alates konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Autoritasu sisaldub konkursi tulemusel sõlmitavas litsentsilepingus.

 

Eesti Spordiselts Kalev

Aadress: Mustamäe tee 4, Tallinn

 

LISAINFO:

Lembe Laas

võimlemise valdkonna juht

E-kiri: lembe@eestikalev.ee

Tel +372 615 42 77

 

Olav Karikose mälestusvõistlus – Eesti Staadionijooksu sarja 2. etapp, 1000 m jooks

Mälestusvõistlus toimub 5. juunil 2019 algusega kell 18.00 Tallinnas Kalevi staadionil. Ajakava 18.00 Avamine 18.10 Neiud U14, U16 ja U18 18.30 […]

Loe edasi »
21.05.2019 Olav Karikose mälestusvõistlus – Eesti Staadionijooksu sarja 2. etapp, 1000 m jooks

Olav Karikose mälestusvõistlus – Eesti Staadionijooksu sarja 2. etapp, 1000 m jooks

Olav Karikose mälestusvõistlus – Eesti Staadionijooksu sarja 2. etapp, 1000 m jooks

Mälestusvõistlus toimub 5. juunil 2019 algusega kell 18.00 Tallinnas Kalevi staadionil.

Ajakava
18.00 Avamine
18.10 Neiud U14, U16 ja U18
18.30 Noormehed U14, U16 ja U18
18.50 Neidude autasustamine
18.55 Noormeeste autasustamine
19.00 Meesveteranid M40 ja M50
19.10 Naised ja naisveteranid N40
19.25 Mehed
19.35 Veteranide autasustamine
19.40 Naiste ja meeste autasustamine

Kõigi võistlusklasside kolme paremat jooksjat autasustatakse Karikose mälestuskarikaga.

Nii meeste kui ka naiste esikolmik teenib Eesti Staadionijooksu sarja auhinna:
1. koht 150, 2. koht 100 ja 3. koht 50 eurot.

 

Teenekas treener
5. juunil möödub 100 aastat spordipedagoog ja kergejõustikutreener Olav Karikose sünnist. Karikose käe all harjutasid olümpiamängudel osalenud Rein Tölp ja Raissa Ruus, universiaadi kuldmedalimees Toomas Turb, Eesti rekordi püstitasid ka Peeter Varrak, Toomas Kitsing, Erik Maasik, Ilmar Ruus, Ants Palmar ja Ain Mõnjam. Viis õpilast võitsid NSV Liidu ja 32 Eesti meistrivõistluste medaleid.


Olav Karikosk ja tema õpilane Toomas Turb

Stipendiumikonkurss

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi enesetäiendamise ja taseme tõstmise eesmärgiga harrastusvõimlemises. Avaldused palume saata hiljemalt 10.juuniks 2019 e-postiaadressile […]

Loe edasi »
10.05.2019 Stipendiumikonkurss

Stipendiumikonkurss

Stipendiumikonkurss

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi enesetäiendamise ja taseme tõstmise eesmärgiga harrastusvõimlemises.

Avaldused palume saata hiljemalt 10.juuniks 2019 e-postiaadressile lembe@eestikalev.ee või posti teel Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn.

Stipendiumi määrab Eesti Spordiseltsi Kalev juhatus laekunud sooviavalduste alusel.

XX Tallinna Võimlemispeo “Maailma aeg” – PIDU JÄRELVAADATAV!

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 2.juunil 2019.a. Pirita Spordikeskuses XX Tallinna  Võimlemispeo „Maailma aeg“, mille pealavastaja on Tea Kõrs. Võimlemispeo eesmärgiks […]

Loe edasi »
26.04.2019 XX Tallinna Võimlemispeo “Maailma aeg” – PIDU JÄRELVAADATAV!

XX Tallinna Võimlemispeo “Maailma aeg” – PIDU JÄRELVAADATAV!

XX Tallinna Võimlemispeo “Maailma aeg” – PIDU JÄRELVAADATAV!

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 2.juunil 2019.a. Pirita Spordikeskuses XX Tallinna  Võimlemispeo „Maailma aeg“, mille pealavastaja on Tea Kõrs.

Võimlemispeo eesmärgiks on tähistada lastekaitsepäeva ning propageerida võimlemist laste ja noorte hulgas. Hea meel on tõdeda, et Tallinna võimlemispeost osavõtvate lasteaedade arv on igal aastal kasvanud. Kahjuks ei suuda Pirita Spordikeskus mahutada kõiki võimlemishuvilisi ja valiku tegemisel on määravaks registreerumise järjekord.

NB! Võimlemispeo osalustasu 5 EUR võimleja/ tantsija.


 2.juunil 2019 toimunud Tallinna võimlemispidu “Maailma aeg” saab järelvaadata Postimehe lehel –

https://sport.postimees.ee/6696699/jarelvaadatav-xx-tallinna-voimlemispidu-maailma-aeg?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6696699&fbclid=IwAR23yBKnesZY_pgcKiFefko6XAo3AtiH5vbTCtsHExMInjZA9vRXyA3ygTg

 


Toitlustus 2019

 

PROLOOG
https://drive.google.com/file/d/1HI5dIbXHhLOW8fFfaj70zXVtlKWeSymq/view?usp=sharing

FINAAL
https://drive.google.com/file/d/1BLTJFce7lgb68b1zja3WG6I5qAi7tqa3/view?usp=sharing

 


Staadioni proovide ajad:

REEDE. 31.05.
8:00 – 10:00 AEG ELADA (neiud)  Tea Kõrs Eliise Abel
10:00 – 12:00 AEG LIIGUB (mudilane) Kadi Saks Tiina Kaev
12:00 – 14:00 AEG HOIDA (1.-4.kl)  Janne Ristimets Anneliis Jaanus
14:00 – 16:00 AEG RÄNNATA (5.-9.kl)  Liisa Laine Maarja Pärn
16:00 – 18:00 AEG SUUTA (mehed+poisid) Piret Torm-Kriis Robert Kalm
18:00 – 20:00 AEG PEATUB (Must madu+RH) Kersti Kull Urve Keskküla
20:00 – 22:00 AEG MÄLETADA (RH+Rukkirääk Urve Keskküla Kersti Kull
LAUPÄEV 1.06.
08:00-9:00 MEIE AEG (jalgpall) Eliise Abel Egon Tintse
9:00 – 10:00 AEG RÄNNATA (5.-9.kl)  Liisa Laine Maarja Pärn
10:00-11:30 AEG SEISATADA (beebid) Solvi Kruus Gerli Jahimaa
11:30-13:00 AEG LIIGUB (mudilane) Kadi Saks Tiina Kaev
13:00-14:30 AEG HOIDA (1.-4.kl) Janne Ristimets Anneliis Jaanus
14:30-16:00 AJAMASIN (Piruett) Kersti Kull Helle Suitslepp, Heili Parras
16:00-17:30 AEG SUUTA (pois+mehed) Piret Torm-Kriis Robert Kalm
17:30-19:00 AEG ASUDA TEELE Idla Eveli Makko Ulvi Mägi
19:00-20:30 AEG ARMASTADA (rahvatants) Ulvi Mägi Sigdi Mägi
20:30-21:30 AEG PEATUB (Must madu+RH) Kersti Kull Urve Keskküla
21:30-22:30  AEG MÄLETADA (RH+RR) Urve Keskküla Kersti Kull
PÜHAPÄEV 2.06.
7:30-8:30 AEG ELADA (neiud)  Tea Kõrs Eliise Abel
8:30-9:30 AEG ARMASTADA (rahvatants) Ulvi Mägi Sigdi Mägi
9:30-10:30 AEG ASUDA TEELE Idla Eveli Makko Ulvi Mägi
10:30-11:30 PROLOOG  (igast liigist 12 võimlejat/tantsijat; 12 liigijuhti ja  assistenti
11:30-12:30 FINAAL (kõik osalejad)  Tea Kõrs Eliise Abel
12:30-13:30 AJAMASIN (Piruett) Kersti Kull Helle Suitslepp, Heili Parras
13:30-15:00 MONTAAZ/LÄBIMÄNG (kõik osalejad)  Tea Kõrs Eliise Abel
15:00-16:15  PEAPROOV (kõik osalejad)  Tea Kõrs Eliise Abel
16:15 – 16:30 PAUS
16:30 – 16:55 RIVISTUMINE (kõik osalejad)
17:00:00 – 18:15 PIDU (kõik osalejad)

 

Staadioni proovide ajagraafik 2019 PDF-s

 


ÜLEVAATUSED

24-25.aprill 2019 – mudilaste ülevaatus Põhja Spordihoones – AJAKAVA

5.mai 2019 – kõikide teiste kavade ülevaatus Põhja Spordihoones – AJAKAVA

 


KOSTÜÜMID

 

BEEBID ja VÄIKELAPSED

(kavaautor Solvi Kruus)

 

MUDILASED (4-6.aastased)

(kavaautor Kadi Saks)

 

1-4.KLASS (7-11.aastased)

(kavaautor Janne Ristimets)

 

5-9.KLASS (12-16.aastased)

(kavaautor Liisa Laine)

 

9-12.KLASS/TUDENGID

(kavaautor Tea Kõrs)

 

MEHED/ POISID

(kavaautor Piret Torm-Kriis)

 

 

IDLA

(kavaautor Eveli Makko)

 

 Pildid: Hege Runnel

 

Kavade õpetamise seminar toimub Põhja Spordihoones (Uus-Maleva 10)

pühapäeval, 27.jaanuaril 2019

AJAKAVA

NB! Võimlemispeole tulevad  2019 tantsupeo võimlemiskavad –„Rukkirääk“ „Must madu“ ja „Rabahaldjad“. Neid seminaril ei õpetata ja juhendajad saavad otse registreerida peole.

Tähelepanu lasteaiad! Sel korral on laste arv kavas 12, 24, 36 jne. 

 

Seminaril osalemisetasu 17 EUR sisaldab CD, DVD ja kavade kirjelduste maksumust.

Registreerimisleht seminarile

 

Võimalus on tasuda ülekandega või küsida eelnevalt arve seminari osalemise kohta.

Tasumine MTÜ Eesti Spordiselts Kalev SWEDPANK EE252200221001173980  märgusõna “XX Tallinna võimlemispeo seminar“ või kohapeal sularahas. Kohapeal me arveid ei väljasta!

NB!  S a a l i d e s   k a s u t a   a i n u l t   v a h e t u s j a l a t s e i d !

 

TRANSPORT:

Põhja Spordihoonesse saab :

Bussiga 72– Sirbi peatus või

Bussiga 33 – Maleva  peatus ja sealt 1 peatus trammiga edasi.

Trammiga 1 /Kadriorg- Kopli/  ja 2 /Suur-Paala – Kopli/

Parkimine Uus-Maleva 10  juures tasuta, parkimiskohtade arv piiratud.

 

Tere tulemast võimlemispeole juunis ja seminarile jaanuaris!

 

Lembe Laas                                                   Tea Kõrs
Võimlemise projektijuht                               Võimlemispeo pealavastaja
lembe@eestikalev.ee

tel. 5343 7268;  615 4277