Eesti Spordiselts Kalev

Uudised

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises – AJAKAVA

30.märtsil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises. Võistlused toimuvad Kalevi Spordihallis.   AJAKAVA 09.30 -10.30        […]

Loe edasi »
1.03.2019 Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises – AJAKAVA

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises – AJAKAVA

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises – AJAKAVA

30.märtsil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises. Võistlused toimuvad Kalevi Spordihallis.

 

AJAKAVA

09.30 -10.30             MANDAAT

10.30                   Kohtunike koosolek ja loos nii A-gruppidele kui B-gruppidele üleval III korruse kohtunike ruumis

11:00-11:15                AVAMINE  A gruppidele

11:15 – 11:35             Mini vanem A vaba

11:40 – 12:30             Lasteklass  A vaba  ja ja Mini vanem A vahend

12:35 – 13:15              Noorteklass  A vaba ja Lasteklass A vahend

13:15 –13:30               Juuniorklass A vaba ja Noorteklass A vahend

13:45 –13:55              Meistriklass vaba

MANDAAT

14.00 – 14.40                         VAHEAEG

14.10- 14.40                           AUTASUSTAMINE  A-gruppidele ja AVAMINE  B-gruppidele

14:45 – 15:20             Miniklass noorem vaba

15:25 – 16:10             Mini vanem B vaba ja vahend

16:15 – 17:10             Lasteklass B  vaba ja vahend

17:15 – 17:35             Noorteklass B vaba

17:40 -17:45               Juuniorklass B vaba

17:50 – 17:55             Noorteklass B vahend

18.00                                      AUTASUSTAMINE  B-gruppidele.LÕPETAMINE

 

Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis, rgform.eu keskkonnas, spordialaliidu kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud samuti loa ka endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks. Võistlusel on lubatud video- ja fotode tegemine ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine rgform.eu keskkonnas: http://rgform.eu/event.php?id_prop=1341 või võistlusel kohapeal

 


Registreerimine toimub – https://rgform.eu/event.php?id_prop=1216

 

AEG 30.03.2019 a.
KOHT Tallinn,  Kalevi Spordihall, Juhkenatli 12
KORRALDAJA MTÜ Eesti Spordiselts Kalev lembe@eestikalev.ee
PROGRAMM JA VANUSKLASSID Võistlused toimuvad vastavalt 2018 a. Eestis kehtivatele võistlusmäärustele nii vabakavas kui ka vahendiga kavas.

 

Miniklass                sünd 2011 – 2012*       miniklass noorem vabakavas

2009 – 2011       A ja B grupp vaba ja vahendiga kavas

Lasteklass                        2007 – 2009      A ja B grupp vaba ja vahendiga kavas

Noorteklass                   2005 –  2007      A ja B grupp vaba ja vahendiga kavas

Juunioriklass                2003 – 2005      A grupp vabakavas

2001 – 2003       B grupp vaba ja vahendiga kavas

Meistriklass                   2003 ja varem    vabakavas

 

2012* -Võistlejate vanuseid arvestatakse sünniaasta järgi, v.a. 7-aastased, kes on lubatud võistlema ainult juhul, kui  nad on saanud võistluste toimumise kuupäevaks 7 aastaseks.
Kõikides vanusklassides sooritavad rühmad võistlusmäärustele vastava kava ühe katse.

Paremusjärjestuse selgitamine

ja  autasustamine

Paremusjärjestus selgitatakse eraldi arvestusena vabakavas ja vahendikavas. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma autasustatakse karika ja võistkondliku diplomiga. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma liikmeid autasustatakse

A-grupis medalite ja diplomitega ning B-grupis diplomitega.

NB! Kalevi absoluutne meistritiitel ja juunioride meistritiitel omistatakse parimale Kalevi liikmesklubile A- grupis. Kui vanuseklassis on võistlevaid rühmi kolm või vähem, antakse meistrimedalid välja ainult I kohale.

OSAVÕTUMAKS JA  MAJANDAMINE Osavõtumaksu suurus rühmale on 65 €.

Osavõtumaksu palume tasuda ülekandega Eesti Spordiselts Kalev arvelduskontole  EE872200221024603796 Swedpangas 10 tööpäeva enne võistluste algust esitatud arve alusel. Rühm loetakse registreerunuks peale osavõtumaksu 100% laekumist arvelduskontole. Tagasimakseid rühma mittevõistlemisel ei toimu!

Kõik lähetustega seotud kulud kannab lähetatav organisatsioon.

Kohtunikud

 

Nimeline ülesandmine 20.03.2019

Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 rühmvõiml. kohtunike koolituse läbinud kohtunikku.  Kohtunike nimed palume lisada www.rgform.eu ja ülesandmislehele.

REGISTREERIMINE Kõik ülesandmised ja muusikad palume esitada online süsteemis www.rgform.eu

Võistlustest või üritustest osavõtvad klubid peavad esitama 15 (viisteist) päeva enne (kui võistlusjuhend ei määratle teisiti)  võistluse/ürituse algust kirjalikult nõutava vormikohase registreerimislehe EEVL sekretariaadile  ja koopia korraldajatele. lembe@eestikalev.ee

Rühmadel, kes registreeruvad peale ülesandmise tähtaegu, tuleb tasuda topelt osavõtumaks.

Eelülesandmine 10.03.2019
Lõplik  ülesandmine

Muusika MP3 üleslaadimine

20.03.2019

22.03.2019

Akrediteerimine Akrediteerimine toimub ühe tunni jooksul enne võistluste algust Juhkentali 12,Kalevi Spordihallis, kus tuleb teatada ka muudatustest ülesandmistes.
AJAKAVA Orienteeruv algus mitte enne kui kell 10.00. Täpne ajakava 5 päeva enne võistluste algust www.eestikalev.ee
LISAINFORMATSIOON Küsimuste korral palume pöörduda lembe@eestikalev.ee Kõik juhendis

määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos korraldajaga. Korraldajal on vajadusel õigus teha mistahes  muudatusi olenevalt tekkinud olukorrast!

Lembe Laas, võimlemise projektijuht tel. +372 615 42 77 või +372 53 437 268

Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises

3.aprillil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises.   AEG ja KOHT: 03.04.2019 Hiiu Staadion, Pidu 11, Tallinn AJAKAVA: […]

Loe edasi »
28.02.2019 Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises

Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises

Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises

3.aprillil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises.

 

AEG ja KOHT: 03.04.2019 Hiiu Staadion, Pidu 11, Tallinn

AJAKAVA:

16:30 – 17:30 Saabumine, instrueerimine ja märkevahendite jagamine

18:00 stardi algus

20:00 Autasustamine

VÕISTLUSALA: Eraldistardist valikorienteerumine.

OSALEJAD: Osalevate Ettevõtete töötajad.

VÕISTKONNAD: Võistkonnas on kuni 5 liiget. Võistkonda võivad kuuluda nii naised kui mehed. Naiste ja meeste arv võistkonnas ei ole määratud. Ühel ettevõttel võib olla mitu võistkonda.

VÕISTLUS: 1h kontrollajaga valikorienteerumine. Iga läbitud kontrollpunkti eest saab võistleja 3 plusspunkti. Iga kontrollaega ületava alanud minuti eest saab võistleja 1 miinuspunkti.

STARTIMINE: Osalejad stardivad loositud protokolli alusel võistlusklassi sees 1 minutiliste stardivahedega. Sama võistkonna võistlejaid ei loosita võimalusel järjest startima. Võistleja saab võistluskaardi 1 minut enne starti.

INDIVIDUAALSED TULEMUSED: Võistleja tulemuseks on punktide summa. Võrdsete punktide korral on parem väiksema ajaga võistleja. Arvestust peetakse kahes klassis: Naised ja Mehed.

VÕISTKONDLIKUD TULEMUSED: Võistkonna tulemuseks on 4 parema võistleja kohapunktide summa naiste või meeste arvestusest. Kohapunkte saavad mõlema klassi 50 parimat järgmiselt: 1. koht – 60 punkti, 2. koht – 55 punkti, 3. koht – 51 punkti, 4. koht – 48 punkti, 5. koht – 46 punkti, 6. koht – 45 punkti, ….., 50. koht – 1 punkt.

AUTASUSTATAKSE:

  • Parimat naisvõistlejat
  • Parimat meesvõistlejat
  • 3 parimat ettevõtte võistkonda (4 liiget)

MAASTIK: Hiiu-Nõmme-Mustamäe männimets ja Mustamäe nõlv.

KAART ja RADA: Kaardi mõõtkava on 1:10 000, kõrgusjoonte vahe 2.5 m. Kontrollpunktide paigutus ja raskusaste pakub jõukohase soorituse võimaluse kõigile osalejaile.

MÄRKESÜSTEEM: SportIdent. Osaleda võib oma SI-pulga või korraldajate poolt antavaga.

OLME: Osalejad saavad pesta ja supi-piruka.

REGISTREERIMINE:

Arvuline ülesandmine naiste ja meeste lõikes kuni 01.04.2019 kell 18:00.

Nimeline ülesandmine, koos võimaliku EOL-koodi ja SI-numbriga kuni 03.04.2019 kell 18:00.

Registreerumine toimub e-postiaadressile firmasport@eestikalev.ee.

 

OSALUSTASU: 18€ võistleja kohta, tasumine toimub arve alusel.

KORRALDAJA:

Eesti Spordiselts Kalev

 

 

 

Kristjan Palusalu XXXII mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses

5-6.aprillil 2019 toimuvad Kalevi Spordihallis juba 32-ndat korda Kristjan Palusalu mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses.   AJAKAVA FRIDAY, 5 April 16.00 […]

Loe edasi »
27.02.2019 Kristjan Palusalu XXXII mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses

Kristjan Palusalu XXXII mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses

Kristjan Palusalu XXXII mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses

5-6.aprillil 2019 toimuvad Kalevi Spordihallis juba 32-ndat korda Kristjan Palusalu mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses.

 

AJAKAVA

FRIDAY, 5 April

16.00 – 20.00 Accreditation of athletes for all weight categories
17.00 Referee meeting
19.00 – 19.30 Draw in

SATURDAY, 6 April

8.30 – 9.00 Medical check-up and taking photos of athletes
9.00 – 9.30 Weigh-in to all weight categories
11.00 – 14.30 Competition: Greco-Roman Wrestling / Freestyle Wresting
14.00 – 15.30 Lunch
16.00 – 16.15 Opening Ceremony
16.30 – 18.30 Finals and awarding ceremonies in all weight categories
21.00 Official banquet

 

KristjanPalusalu_juhend_2019_eng

KristjanPalusalu_juhend_2019_rus

Festival “Kauni rühiga ellu” (KRE) 2019

20.aprillil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev võimlemisfestivali “Kauni rühiga ellu”.   Aeg:  20. aprill 2019.a  kell 12.00 Koht: Kalevi Spordihall, […]

Loe edasi »
27.02.2019 Festival “Kauni rühiga ellu” (KRE) 2019

Festival “Kauni rühiga ellu” (KRE) 2019

Festival “Kauni rühiga ellu” (KRE) 2019

20.aprillil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev võimlemisfestivali “Kauni rühiga ellu”.

 

Aeg:  20. aprill 2019.a  kell 12.00

Koht: Kalevi Spordihall, Juhkentali 12, Tallinn

Eesmärk:

·         Arendada kauneid liikumisharjumusi ning tagada hea rüht

·         Tuua uusi rühmi võimlemise juurde

·         Rikastada võimlemiskalendrit omanäolise võimlemisüritusega

 

Osavõtjad ja programm:

Osaleda lubatakse kõikide spordiklubide-, seltside ja teiste ühenduste võimlemis-ja liikumisrühmi järgmise programmiga:

 

Programm esitatakse:

KAS

1) Liikumis- või võimlemiskava, kus rühma kuuluvad ühe vanuseastme võimlejad. Spordiklubid jne. võivad välja panna erineva vanuseastmega /mini, laste, noorte ja juunioride/ rühmad . R ü h m a  suurus vähemalt 6 võimlejat.

Kava pikkus:

mudilased (5-6.a.) – 1:15 – 1:30;

minikl. 7-9.a., lastekl. (9-12),

noortekl. (12-14) – 1:30 – 2:15

juuniorid ja seeniorid  (15.a. – 19.a./20+  vanemad)     1:45- 2:30

NB! Mudilasi žürii ei hinda, aga tunnustab osalejaid „OLID FANTASTILINE OSALEJA“

VÕI

2) Koondkava. Rühma suurus vähemalt 12 või enam ühe klubi erinevate vanuseklasside võimlejat.

Kava pikkus 2:00-2:45

 

Kava pikkuse ületamisel maha arvamine 1 punkt iga üleläinud 5 sekundi eest. Avaldusi ja eritaotlusi kava pikkuste kohapealt  ei rahuldata. Ülejäänud erijuhtumid lahendab valitud kohtunike kogu esitatud avalduste või taotluste põhjal.

 

NB! Festivalil „Kauni rühiga ellu“ ei ole lubatud osaleda vabariiklike rühmvõimlemise võistluste mini, laste ning noorteklassi võimlemiskavadega. Samuti ei ole lubatud esineda Vabariiklike Laulu- ja Tantsupidude, Kalevi võimlemispidude ja erinevate linnade jne võimlemispidude masskavadega.

 

Hindamine ja autasustamine:

Igat rühma hindab 10-liikmeline žürii 10 palli süsteemis. Arvesse läheb ka rühma väljakule tulek ja minek.

PUNKTIDE SUMMA:

4 0 – 74   p r o n k s p l a a t ,   75- 89   h õ b e p l a a t ,   90 – 1 0 0   k u l d p l a a t

 

Muusika:

Kõik festivali muusikad palun saata hiljemalt 15. aprillil meili teel lembe@eestikalev.ee

 

Autasustamine:

Kõiki festivalil osalenud rühmi autasustatakse kuld-, hõbe- või pronksplaadiga ja kõik osalejad saavad  KRE medaljoni.

 

Majandusküsimused:
Kõik lähetusega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon. Osavõtumaksu suurus 5 EUR võimleja kohta. SWEDBANK  EE252200221001173980 märgusõna „KRE“ ja maakond, linn, rühma nimi

 

Registreerimine:

Eelregistreerimine esitada ametlikul blanketil hiljemalt 1. aprilliks 2019.
Rühm loetakse lõplikult registreerinuks peale osavõtumaksu 100%-list laekumist arvelduskontole hiljemalt 8. aprilliks 2019.

Tagasimakseid ei toimu.

KRE regleht 2019

 

KRE juhend 2019

 

 

Korraldaja:

Eesti Spordiselts Kalev