Eesti Spordiselts Kalev

Elutööpreemia andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust kalevlasele tema pikaaegse tulemusliku töö ja tegevuse eest. ESS Kalev elutöö preemia määratakse tunnustusena füüsilisest isikust kalevlasele (treener, sportlane, spordiaktivist, kohtunik jt), kelle aastatepikkune tegevus on kalevlaste ja laiema avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ning kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud ESS Kalevi arengut ja mainet.

Igal aastal määratakse üks preemia. Preemia määrab volikogu oma otsusega.

Ettepaneku preemia kandidaadi kohta võivad ESS Kalevi juhatusele teha kõik spordiseltsi liikmes-klubid oma juhatuse poolt vastu võetud otsuse alusel.

Kandidaadid palume esitada igal aastal hiljemalt 15.aprilliks e-postiaadressile info@eestikalev.ee või posti teel aadressile Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn.

Ettepanekus peavad sisalduma:
* esitaja nimi ja kontaktandmed
* esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed
* esitamise põhjendus ja teenete loetelu

Preemia antakse laureaadile üle ESS Kalevi aastapäeva üritusel.

ESS Kalevi elutöö preemia_kord 2018


2018.aasta elutööpreemia laureaat on

HEITI SOMMER