Eesti Spordiselts Kalev

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises

10.01.2019 Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises

30.märtsil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises. Võistlused toimuvad Kalevi Spordihallis.

Registreerimine toimub – https://rgform.eu/event.php?id_prop=1216

 

AEG 30.03.2019 a.
KOHT Tallinn,  Kalevi Spordihall, Juhkenatli 12
KORRALDAJA MTÜ Eesti Spordiselts Kalev lembe@eestikalev.ee
PROGRAMM JA VANUSKLASSID Võistlused toimuvad vastavalt 2018 a. Eestis kehtivatele võistlusmäärustele nii vabakavas kui ka vahendiga kavas.

 

Miniklass                sünd 2011 – 2012*       miniklass noorem vabakavas

2009 – 2011       A ja B grupp vaba ja vahendiga kavas

Lasteklass                        2007 – 2009      A ja B grupp vaba ja vahendiga kavas

Noorteklass                   2005 –  2007      A ja B grupp vaba ja vahendiga kavas

Juunioriklass                2003 – 2005      A grupp vabakavas

2001 – 2003       B grupp vaba ja vahendiga kavas

Meistriklass                   2003 ja varem    vabakavas

 

2012* -Võistlejate vanuseid arvestatakse sünniaasta järgi, v.a. 7-aastased, kes on lubatud võistlema ainult juhul, kui  nad on saanud võistluste toimumise kuupäevaks 7 aastaseks.
Kõikides vanusklassides sooritavad rühmad võistlusmäärustele vastava kava ühe katse.

Paremusjärjestuse selgitamine

ja  autasustamine

Paremusjärjestus selgitatakse eraldi arvestusena vabakavas ja vahendikavas. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma autasustatakse karika ja võistkondliku diplomiga. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma liikmeid autasustatakse

A-grupis medalite ja diplomitega ning B-grupis diplomitega.

NB! Kalevi absoluutne meistritiitel ja juunioride meistritiitel omistatakse parimale Kalevi liikmesklubile A- grupis. Kui vanuseklassis on võistlevaid rühmi kolm või vähem, antakse meistrimedalid välja ainult I kohale.

OSAVÕTUMAKS JA  MAJANDAMINE Osavõtumaksu suurus rühmale on 65 €.

Osavõtumaksu palume tasuda ülekandega Eesti Spordiselts Kalev arvelduskontole  EE872200221024603796 Swedpangas 10 tööpäeva enne võistluste algust esitatud arve alusel. Rühm loetakse registreerunuks peale osavõtumaksu 100% laekumist arvelduskontole. Tagasimakseid rühma mittevõistlemisel ei toimu!

Kõik lähetustega seotud kulud kannab lähetatav organisatsioon.

Kohtunikud

 

Nimeline ülesandmine 20.03.2019

Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 rühmvõiml. kohtunike koolituse läbinud kohtunikku.  Kohtunike nimed palume lisada www.rgform.eu ja ülesandmislehele.

REGISTREERIMINE Kõik ülesandmised ja muusikad palume esitada online süsteemis www.rgform.eu

Võistlustest või üritustest osavõtvad klubid peavad esitama 15 (viisteist) päeva enne (kui võistlusjuhend ei määratle teisiti)  võistluse/ürituse algust kirjalikult nõutava vormikohase registreerimislehe EEVL sekretariaadile  ja koopia korraldajatele. lembe@eestikalev.ee

Rühmadel, kes registreeruvad peale ülesandmise tähtaegu, tuleb tasuda topelt osavõtumaks.

Eelülesandmine 10.03.2019
Lõplik  ülesandmine

Muusika MP3 üleslaadimine

20.03.2019

22.03.2019

Akrediteerimine Akrediteerimine toimub ühe tunni jooksul enne võistluste algust Juhkentali 12,Kalevi Spordihallis, kus tuleb teatada ka muudatustest ülesandmistes.
AJAKAVA Orienteeruv algus mitte enne kui kell 10.00. Täpne ajakava 5 päeva enne võistluste algust www.eestikalev.ee
LISAINFORMATSIOON Küsimuste korral palume pöörduda lembe@eestikalev.ee Kõik juhendis

määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos korraldajaga. Korraldajal on vajadusel õigus teha mistahes  muudatusi olenevalt tekkinud olukorrast!

Lembe Laas, võimlemise projektijuht tel. +372 615 42 77 või +372 53 437 268